arnavut Antik İlliryalılar arasında Arber/Arben isimli bir kabile bulunuyordu. Anlam olarak Eski Arnavutça’da ar iş, tarla; ben yapan, eden anlamındadır.  Buna göre arben, iş yapan demektir.

Başlangıçta Arnavutların ataları olan Antik İlliryalıların bir kabilesi olan Arben, zamanla tüm Arnavutların ismi hâline gelmiştir. Roma Împaratorluğu’nun İlirya Eyaleti (Doğu Adriyatik) pek çok Roma imparatorunun doğum yeridir.

Romalılar Arben kelimesini Arvanit olarak kendi dillerine adapte ettiler. Türkler ise Arvanit kelimesini Arnavut olarak telaffuz ettiler ve bu telaffuz günümüze kadar ulaştı.

Doğu ve batı dillerinde de Arnavut kelimesi genellikle Alban ve bunun türevleri şeklinde geçer. Arnavutluk’ta ise   Arnavut kelimesi bilinmez, kendilerine Shqiptar derler. Shqiptar Arnavutçada “kartalın oğlu” anlamına gelir.

Arnavut kelimesinin Arnavutların yoğun yaşadığı ülkelerin dillerine göre kullanımı şöyledir: Arnavutluk: Shqiptar; Kosova: Shqiptar; Makedonya: Shqiptar; Sırbistan: Shqiptar; Bosna-Hersek: Shqiptar; Karadağ: Shqiptar; Hırvatistan: Shqiptar; Yunanistan: Arvanit/Arvanides; Türkiye: Arnavut; İtalya: Arberesh.

Şemseddin Sami Freşeri ise , “Kamuus-u Allam”ında arban, arberya ve arnavut maddelerinde Arnavutlar yaşadıkları yeri başlangıçta Arbaniya veya Arberya olarak adlandırdılar.  Bu topraklarda yaşayanlara da “Arban” denilmişti. ‘Ar’ Arnavutça’da tarla anlamında olup, ‘ban’ yapmak, yapıcı demektir. Bu durumda Arban çiftçi, tarım yapan anlamına gelir. Şemseddin Sami’ye göre Avrupa’ya çiftçiliği Arnavutlar getirmiştir.

Yine Şemseddin Sami’ye göre Yunanlılar ‘b’ harfini telaffuz etmedikleri için Arbanya’ya Arvanya ahalisine de Arvanit demişlerdir.

Osmanlılar’da bu bölgeyi ele geçirdiklerinde başlangıçta bu kelimeleri kullanmış, zamanla harf değişikliği ile Arnavut halini almış.

Halil İnalcık’a göre de 1440’lı yıllarda Osmanlılar Rumlar gibi Arnavit demektedirler.

Kaynak : Arnavut.com